ReadyPlanet.com28 กรกฏาคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารรุ่น 12
28 กรกฏาคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
8 มิถุนายน 2558 คณะศึกษาดูงานจาก PATHWAYS WORLD SCHOOL ประเทศอินเดีย
5 มิถุนายน 2558 คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
7 พฤษภาคม 2558 ศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
2 เมษายน 2558 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
6 มีนาคม 2558 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอัสสัมชัญนครราขสีมา
5 มี.ค.2558 คณะศึกษาดูงานจาก PATHWAYS WORLD SCHOOL ประเทศอินเดีย
29 มกราคา 2558 นักศึกษา ม.บูรพา สังเกตการสอนระดับชั้นอนุบาล
28 ม.ค.2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลกรับใหญ่ จ.ราชบุรี
หน้า 11/15
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [ถัดไป]
[Go to top]