ReadyPlanet.com29 ก.ย. 2557 ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
26 ก.ย.2557 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
15 ส.ค.2557 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลอ่างทอง
31 ก.ค. 57 ศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 (น้ำรักษ์ประชาสรรค์)และโรงเรียนสุเหร่าคู้
31 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงคุก จังหวัดหนองคาย
30 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จังหวัดระนอง
30 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
9 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี
7 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะนักศึกษาจากเทศบาลตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
28 มิ.ย.57 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก ม.ปทุมธานี
หน้า 13/16
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
[Go to top]